ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Δημιουργήστε το δικό σας Portfolio στο Erganinow, με όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζεστε και εξοικονομήστε χρόνο για όλες τις εργασίες που απαιτούνται για κάθε επιχείρηση.

Το Erganinow υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός δυναμικού portfolio ενσωματώνοντας όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζεται το λογιστικό σας γραφείο, με real time ενημέρωση των καταγραφών εισόδου – εξόδου και όλων των απαραίτητων δεδομένων για το ωράριο, τις άδειες, των αλλαγών ωραρίου & υπερωριών κάθε επιχείρησης, εξάγοντας πλούσια reports και τροφοδοτώντας άμεσα το λογιστικό πακέτο ή το πακέτο μισθοδοσίας που χρησιμοποιείτε.

Μέσα από το ενοποιημένο Portfolio του Erganinow μπορείτε:

  • Να δηλώνετε αυτόματα στο ΕΡΓΑΝΗ το ψηφιακό ωράριο των εργαζομένων κάθε επιχείρησης (Ε4).
  • Να δηλώνετε αυτόματα στο ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές ωραρίου και τις υπερωρίες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης (Ε8).
  • Να δηλώνετε αυτόματα στο ΕΡΓΑΝΗ τις άδειες και απουσίες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης.
  • Να λαμβάνετε Real Time τις καταγραφές Εισόδου – Εξόδου των εργαζομένων για κάθε επιχείρηση.
  • Να ενημερώνεστε Real Time μέσω του internal Alert System ή μέσω email σχετικά με τις διαφορές μεταξύ δηλωθέντος ψηφιακού ωραρίου και καταγραφές Εισόδου – Εξόδου, καθώς επίσης και να προειδοποιείστε άμεσα για τυχόν υπερβάσεις των υπερωριών για κάθε εργαζόμενο.
  • Να επεμβαίνετε παράλληλα με τον υπεύθυνο της επιχείρησης και να προλαμβάνετε ελλείψεις και υπερβάσεις που πιθανώς να οδηγήσουν σε τιμωρία της επιχείρησης & ανεπιθύμητα πρόστιμα.
  • Να εξάγετε αυτόματα εβδομαδιαία / μηνιαία report για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με βάση τις ημερήσιες καταγραφές Εισόδου-Εξόδου κάθε εργαζομένου.
  • Να τροφοδοτείτε αυτόματα το λογιστικό πακέτο ή το πακέτο μισθοδοσίας που χρησιμοποιείτε, κάνοντας τη διαδικασία του υπολογισμού μισθοδοσίας, υπόθεση μερικών λεπτών.