ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το Erganinow, ενσωματώνει όλες τις νέες αλλαγές που περιλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

.Καταγραφή και Άμεση ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την ώρα εισόδου και εξόδου κάθε εργαζομένου.

Απογραφή Εργαζομένων

Μέσω της διαχείρισης Προσωπικού, η απογραφή των εργαζομένων της επιχείρησης, γίνεται άμεσα και γρήγορα.

Σταθερά - Μεταβλητά Ωράρια

Καταγραφή των Ωραρίων κάθε υπαλλήλου και ενημέρωση του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με ένα κλικ, για τις βάρδιες και το ωράριο εργασίας κάθε υπαλλήλου.

Αλλαγές Ωραρίου – Υπερωρίες

Άυτόματη ενημέρωση του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για οποιαδήποτε αλλαγή ωραρίου των υπαλλήλων και τη δήλωση των υπερωριών τους.

Άδειες

.Άμεση ενημέρωση του ΕΡΓΑΝΗ για οποιαδήποτε δήλωση των αδειών κάθε υπαλλήλου και παράλληλη ενημέρωση Προϊσταμένων τμημάτων & Εργαζομένων για την εξέλιξη του αιτήματος αδείας και τα υπόλοιπα αδείας κάθε εργαζομένου.

Real-Time διασύνδεση με ΕΡΓΑΝΗ

Όλες οι αλλαγές / τροποποιήσεις, όπως και τα χτυπήματα Εισόδου – Εξόδου των εργαζομένων ενημερώνουν, Real Time, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Alert System (Internal - SMS - email)

Έξυπνο σύστημα προειδοποιήσεων, βασισμένο, που βοηθά την επιχείρηση ή τον εκάστοτε υπεύθυνο λογιστή να προλάβει και να παρέμβει σε τυχόν παραλήψεις των εργαζομένων για τα χτυπήματα Εισόδου & Εξόδου, όπως επίσης τυχόν παραβάσεις του δηλωθέντος ωραρίου & υπερωριών, προστατεύοντας έτσι την επιχείρηση.

Προστασία - Ασφάλεια Δεδομένων

Το Erganinow, παρέχει προστασία και ασφάλεια στα Δεδομένα σας καθώς και διατήρηση τους, για όσα χρόνια επιθυμείτε.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Erganinow διαθέτει ακόμη ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προσωπικού που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Από μια μικρή επιχείρηση με 1-2 εργαζομένους, έως έναν όμιλο επιχειρήσεων με πολλαπλές εταιρίες εντός του ομίλου και πολλαπλά τμήματα για κάθε εταιρία του ομίλου. 

Έυκολη Παραμέτροποίηση

.Έυκολη παραμετροποίηση από τον υπευθυνο της επιχείρησης ή το λογιστή, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε εγκατάσταση ή παραμετροποιήση από την iOLABS ή καποιον εξειδικευμένο συνεργάτη.

Πλήρες σύστημα διαχείρισης προσωπικού

Το Erganinow, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαχείρισης προσωπικού και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Διασύνδεση με οποιδήποτε πακέτο Μισθοδοσίας

Το Erganinow μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε σύστημα μισθοδοσίας ή λογιστικό πακέτο της αγοράς, με δυνατότητα παράλληλης τροφοδοσίας πληροφοριών για την έκδοση της μισθοδοσίας. 

Αυτοματοποιημένη - Μαζική εισαγωγή προσωπικού

Υποστήριξη αυτοματοποιημένης μαζικής και Real time ενημέρωσης των στοιχείων του προσωπικού από οποιοδήποτε σύστημα μισθοδοσίας ή λογιστικό πακέτο.

Αυτοματοποιημένη Εξαγωγή Στοιχείων για τη μισθοδοσία

Υποστήριξη αυτοματοποιημένης Real time εξαγωγής των στοιχείων μισθοδοσίας προς οποιοδήποτε σύστημα μισθοδοσίας ή λογιστικό πακέτο. Φυσικά υποστηρίζονται και οι χειροκίνητοι τρόποι εξαγωγής οποιουδήποτε στοιχείου.

Πολλαπλοί Οργανισμοί και Τμήματα

Το Erganinow υποστηρίζει πολλαπλές Εταιρίες-Οργανισμούς,  Τμήματα-Παραρτήματα-Ομάδες Εργασίας για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού.

Πολλαπλοί Χρήστες και Ρόλοι

Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών χρηστών του συστήματος με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, όπως χρήστες λογιστηρίου, τμήματος διαχείρισης προσωπικού, προϊσταμένους τμημάτων κλπ.

Πλούσιο Reporting

Το Erganinow, παρέχει πλούσιο Reporting για κάθε ενδιαφερόμενο στην επιχείρηση. Φυσικά υπάρχει κ η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον αναφορών προσαρμοσμένες στα μέτρα του κάθε οργανισμού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το Erganinow, χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς συσκευές Καταγραφής Εισόδου – Εξόδου των Εργαζομένων. Παράλληλα με τη χρήση Application και άλλων επιλογών, μπορεί να καταγράφει τα χτυπήματα αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητη η αγορά κάποιας συσκευής.

Συσκευές RFID

Το Erganinow συνεργάζεται με μια σειρά από συσκευές RFID, τελευταίας τεχνολογίας, για την καταγραφή των χτυπημάτων εισόδου & Εξόδου κάθε εργαζομένου. Ο εργαζόμενος, με τη χρήση μιας κάρτας ή μπρελόκ RFID, πιστοποιεί την παρουσία του στα επιλεγμένα σημεία και τα χτυπήματα Εισόδου & Εξόδου αποστέλλονται Real Time στο Εργάνη.

Συσκευές / Applications QR - Bar Code

Το Erganinow υποστηρίζει την πιστοποίηση εισόδου-εξόδου των εργαζομένων μέσω QR ή Bar Code. Χρησιμοποιήστε το Δωρεάν Application του Εrganinow ή μια από της συσκευές ανάγνωσης QR-Bar Code, για να αποστείλετε την παρουσία των εργαζομένων σας, Real Time στο Εργάνη.

Application για Smartphone

Για επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν κάποια συσκευή, παρέχεται Δωρεάν Αndroid & iOS application για κάθε εργαζόμενο, ώστε να μπορεί να καταχωρεί την ώρα εισόδου & εξόδου στο σύστημα.

SMS - Viber - WhatsUp

Το Erganinow ολοκληρώνει τις επιλογές πιστοποίησης εισόδου & εξόδου των εργαζομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα Real-Time ενημέρωσης του ΕΡΓΑΝΗ μέσω των υπηρεσίων SMS, Viber ή WhatsUp.