ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Erganinow, προσφέρει πακέτα συνδρομών για κάθε τύπο και μέγεθος επιχείρησης.

 • Business (25)

  Για επιχειρήσεις μέχρι 25 Εργαζόμενους
  60
  ανά Έτος
 • Business (50)

  Για επιχειρήσεις μέχρι 50 Εργαζόμενους
  90
  ανά Έτος
 • Business (100)

  Για επιχειρήσεις μέχρι 100 Εργαζόμενους
  130
  ανά Έτος
 • Enterprise (200)

  Για επιχειρήσεις μέχρι 200 Εργαζόμενους
  200
  ανά Έτος
 • Enterprise (350)

  Για επιχειρήσεις μέχρι 350 Εργαζόμενους
  300
  ανά Έτος
 • Enterprise (500)

  Για επιχειρήσεις μέχρι 500 Εργαζόμενους
  400
  ανά Έτος

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το Erganinow, προσφέρει πακέτα συνδρομών για λογιστικά γραφεία με επιχειρήσεις κάθε τύπου και μεγέθους.

 • Accounting (5)

  Για μέχρι 5 συνολικά Εργαζομένων
  50
  ανά Έτος
 • Accounting (20)

  Για μέχρι 20 συνολικά Εργαζομένων
  70
  ανά Έτος
 • Accounting (50)

  Για μέχρι 50 συνολικά Εργαζομένων
  90
  ανά Έτος
 • Accounting Pro (100)

  Για μέχρι 100 συνολικά Εργαζομένων
  130
  ανά Έτος
 • Accounting Pro (200)

  Για μέχρι 200 συνολικά Εργαζομένων
  200
  ανά Έτος
 • Accounting Pro (300)

  Για μέχρι 300 συνολικά Εργαζομένων
  300
  ανά Έτος