ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Erganinow, προσφέρει πακέτα συνδρομών για κάθε τύπο και μέγεθος επιχείρησης.

 • Business (25)
  Για επιχειρήσεις μέχρι 25 Εργαζόμενους
 • Business (50)
  Για επιχειρήσεις μέχρι 50 Εργαζόμενους
 • Business (100)
  Για επιχειρήσεις μέχρι 100 Εργαζόμενους
 • Enterprise (200)
  Για επιχειρήσεις μέχρι 200 Εργαζόμενους
 • Enterprise (350)
  Για επιχειρήσεις μέχρι 350 Εργαζόμενους
 • Enterprise (500)
  Για επιχειρήσεις μέχρι 500 Εργαζόμενους
 • Enterpise 500+
  Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 Εργαζόμενους

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το Erganinow, προσφέρει πακέτα συνδρομών για λογιστικά γραφεία με επιχειρήσεις κάθε τύπου και μεγέθους.

 • Accounting (5)
  Για μέχρι 5 συνολικά Εργαζομένων
 • Accounting (20)
  Για μέχρι 20 συνολικά Εργαζομένων
 • Accounting (50)
  Για μέχρι 50 συνολικά Εργαζομένων
 • Accounting Pro (100)
  Για μέχρι 100 συνολικά Εργαζομένων
 • Accounting Pro (200)
  Για μέχρι 200 συνολικά Εργαζομένων
 • Accounting Pro (300)
  Για μέχρι 300 συνολικά Εργαζομένων
 • Accounting Pro 300+
  Για περισσότερους από 300 συνολικά Εργαζόμενους